Logo
SPACE SHOWER TV:VIP/ケツメイシ

Director:Gen Natsume
Producer:Tomohiro Watanabe
D.P/Cam:Yuta Nakayama
Camera Operator:Yuko Ode, Momoko Maejima, Kosuke Nakazato, Kiyoshi Takanashi
Line Producer:Takeshi Maruyama
Hair & make up:Tomomi Yoshida, Fumie Yoshino
3DCG/VFX:Shin Kanehira
Sound Rec:CROSSCO

2008.7.19 O.A:SPACE SHOWER TV